hamburger

Mikä VAETS?

01.11.2022

VAETS on lyhenne kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmasta. Sopimuksen piirissä on 40 yritystä ympäri Suomen ja kaikki Green homes -vuokranantajat ovat mukana VAETSissa.

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus on Raklin, työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja Energiaviraston välinen sopimus. Nyt on meneillään toinen sopimuskausi, joka päättyy vuonna 2025. Tämän kauden tavoitteena on 7,5 prosentin energiansäästö.

Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö on kiinteistönomistajille tehokas keino vähentää kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä. Energiatehokkuussopimus on merkittävä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja tärkeä keino edistää energian tehokasta käyttöä kiinteistöalalla. Energiatehokkuuteen kannustaa myös EU:n energiatehokkuusdirektiivi ja sen tavoitteet.

Green homes -toimijat ovat tehneet vuosien 2017 ja 2021 välillä yhteensä yli 700 energiatehokkuustoimenpidettä, joilla on säästetty 40 gigawattituntia sähköä. Tämä vastaa yli 28 000 kerrostaloasujan vuoden sähkölaskua.