hamburger

Kuinka liittyä mukaan toimintaan?

Green homes -toimintaan voivat lähteä kaikki ammattimaiset asuntotoimijat. Toimintaan voi tulla mukaan joko yhdellä kiinteistöllä tai vaikka koko kiinteistökannalla. Toimijalla tulee olla viestintäkanavia, joilla hän tavoittaa asukkaat.

Edellytykset organisaatiolle:

 • On mukana kiinteistöalan energiatehokkuus-sopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpide-ohjelmassa (VAETS)
 • Sitoutuu järjestämään asukasvuorovaikutusta vähähiilisyyden näkökulmasta
 • On mukana NZCBC:ssä tai sitoutuu energiankulutuksen päästöttömyyteen
  • JOKO sitoutuminen World Green Building Councilin sitoumukseen “The Net Zero Carbon Buildings Commitment” (NZCBC)
  • TAI sitoutuminen energiankulutuksen päästöttömyyteen vuoteen 2030 mennessä
   • Luotava suunnitelma kiinteistöjen käytönaikaisten päästöjen vähentämiseksi kahden vuoden kuluessa siitä, kun on liittynyt mukaan Green homes -toimintaan
   • Raportointi Raklille NZCBC:tä mukaillen

Edellytykset kiinteistölle:

 • Organisaatio sitoutuu toteuttamaan kiinteistöllä aktiivista ilmastoasioihin liittyvää viestintää ja tiedon jakamista asukkaille
 • Organisaatio sitoutuu jakamaan asukkaille huoneistokohtaisesti laskennallisesti tai mitattuna seuraavat kiinteistön tiedot:
  • lämmitysenergiankulutus ja sen hiilijalanjälki
  • kiinteistösähkönkulutus ja sen hiilijalanjälki
  • vedenkulutus
  • jätteiden kierrätysaste, kun tieto on saatavissa